Welkom bij Faunabeheer Europoort Wij zijn een gecertificeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in beheer- en schadebestrijding op  o.a. industrieterreinen met name (olie) opslagterreinen, petrochemische bedrijven, overslagbedrijven etc. alsmede recreatieschappen, waterschappen en gemeenten. Onze kernactiviteiten zijn onder meer het beheer  van konijnen,- duiven,-mollen en meeuwenoverlast. Maar ook het bestrijden van insecten en ander ongedierte behoort tot ons assortiment. Faunabeheer Europoort is hierbij uw gesprekspartner. Indien gewenst  adviseren wij u inzake het maken van beheerplannen met betrekking tot beheer en schadebestrijding en bij de  aanvraag van de voor de uitvoering hiervan benodigde vergunningen of ontheffingen. Dit pakket kan ook volledig door ons worden uitgevoerd. Ons specialisme is mede gebaseerd op ervaring